TIGed

Switch headers Switch to TIGweb.org

Are you an TIG Member?
Click here to switch to TIGweb.org

Poziv dekanu FDV, dr. Antonu Grizoldu

Poziv dekanu FDV, dr. Antonu Grizoldu

<font color=#FF6600 size=14> Spoštovani kolega dekan, </font>


<font style="line-height:150%">zahvaljujemo se vam za vaš odgovor na našo pobudo v zvezi z dogodki ob posvetovanju Novi izzivi svetovni varnosti 12. 11. 2009. S tem kar ste napisali, se na nekaterih mestih strinjamo, na drugih ne, toda to morda samo po sebi v tem trenutku niti ni tako zelo pomembno. Niz dogodkov, do katerih je prišlo v zadnjem času, sproža namreč nekaj resnih vprašanj o smeri, v katero gre po našem mnenju FDV kot celota, zato smo prepričani, da je treba še pred pogovori o omenjenih dogodkih razpravljati o teh bolj temeljnih vprašanjih.

V zadnjih nekaj mesecih se je na FDV zgodilo nekaj stvari, za katere podpisani menimo, da so za zaposlene kot posameznice in posameznike, pa tudi za ugled in podobo FDV kot celote, zelo problematične. Pretirana prisotnost uniformiranih predstavnikov vojske in policije na fakulteti, neonacistični ekscesi, ukinjanje edinega družabnega prostora za zaposlene in njegovo nadomeščanje z »ameriškim kotičkom« nam vsak zase, še bolj pa če jih vzamemo skupaj, kažejo, da se fakulteta iz spoštovane institucije, ki se je odlikovala po svoji družbeno-kritični naravnanosti, sprevrača v brezosebno korporacijo, ki jo zaznamuje logika menedžerskega pragmatizma in političnega konformizma. Ker nam za ugled in podobo FDV nikakor ni vseeno, vodstvo fakultete pozivamo k prednostni obravnavi spodaj izpostavljenih točk na prvi naslednji seji senata. V svojem pismu pravite, da so vaša vrata vedno odprta: to nas veseli, a hkrati menimo, da so stvari tako pomembne, da razprava v majhnih krogih preprosto ne bi bila primerna. O problemih, ki zadevajo fakulteto kot celoto in vse zaposlene, mora razpravljati temu namenjeno reprezentativno telo.

<b>1. Pretirana prisotnost uniformiranih pripadnikov oboroženih sil. </b> Že nekaj časa je opaziti trend povečevanja prisotnosti uniformiranih posameznikov na fakulteti. V nekaterih primerih se uniformiranci pojavljajo tudi za katedrom kot predavatelji, svojevrstno kulminacijo pa je ta trend doživel 12. 11., ko se je srečanja Novi izzivi svetovni varnosti, ki je bil organiziran v Veliki dvorani FDV, udeležila množica (nekaj deset) uniformiranih pripadnikov slovenske vojske. Ker verjamemo, da je načelo akademske avtonomije, ki se po vsem svetu kaže tudi v pravilu, da se uniformirani pripadniki vojske in policije, razen v izjemnih primerih, na fakultetah ne smejo pojavljati, pomembno zagotovilo naše akademske svobode in dignitete, predlagamo, da se dosledno uveljavlja tudi na FDV. V Statutu Univerze v Ljubljani je v 9. členu zapisano:

<i>Uniformirani pripadniki policije ali oboroženih sil ne smejo nepovabljeni vstopiti v prostore univerze, razen v nujnih primerih posredovanja, ko je v nevarnosti življenje in telo ali premoženje. </i>

Ker se zdi, da se to načelo na FDV uporablja preveč ohlapno, senatu fakultete predlagamo, da v Pravilnik o organizaciji in delovanju FDV zapiše bolj natančno določilo, ki bo splošni člen iz Statuta Univerze ustrezno dopolnilo. Naš predlog je naslednji:

<i>Uniformirani pripadniki policije ali oboroženih sil lahko v prostore fakultete vstopajo zgolj v nujnih primerih posredovanja, ko je v nevarnosti življenje in telo ali premoženje. Dodatne morebitne izjeme vsakič posebej potrdi senat fakultete.</i>

<b>2. Pojavi neonacizma. </b> Že pred časom je senat FDV ugotovil, da se na fakulteti redno pojavljajo neonacistični izpadi v obliki nestrpnih izjav na predavanjih, pisanja neonacističnih gesel in grafitov, nošenja neonacističnih simbolov in podobno. Senat fakultete je takrat (na seji 9. 1. 2006) sprejel sklep, da mora vodstvo fakultete razmisliti, skladno s poročilom, ki ga je na to temo pripravila posebna komisija, o možnostih realizacije kontinuitiranega delovanja proti vsem kazalcem nestrpnosti in sovražnosti do drugačnih. Podpisniki ugotavljamo, da se od tedaj ni veliko spremenilo: po fakulteti se še vedno sprehajajo obritoglavci, ki v nekaterih primerih nosijo tudi neonacistične simbole (na primer številki 28 ali 2888: gre za prikrit izraz pripadnosti rasistični organizaciji <i>Blood and Honour</i>; 28 in 2888 označujeta zaporedje črk v abecedi in torej pomenita BH oziroma BHHH, Blood and Hounour, Heil Hitler; glejte na primer <a href="http://www.28slovenia.com">http://www.28slovenia.com</a> in <a href="http://www.headhunters-domzale.com">http://www.headhunters-domzale.com</a>), po fakulteti se redno pojavljajo grafiti, napisi in nalepke z neonacistično vsebino (prilagamo nekaj novejših fotografij iz predavalnic in stranišča na FDV), v primeru študentskih demonstracij proti prisotnosti unifromiranih pripadnikov oboroženih sil na posvetu Novi izzivi svetovni varnosti pa sta demonstratorjem dva samooklicana »patriota« tudi grozila in jih fizično napadla. Na fakulteti se pojavljajo tudi študentje z znaki pripadnosti skrajnodesničarskima organizacijama <i>Tu je Slovenija</i> in <i>Hervardi</i>. Obe organizaciji sta v svoji retoriki za nekaj odtenkov bolj previdni, toda že hiter sprehod po njihovih internetnih straneh (<a href="http://www.tu-je.si/">http://www.tu-je.si/</a> in <a href="http://www.hervardi.com/">http://www.hervardi.com/</a> ) pokaže, da gre tudi v tem primeru za skupine, katerih delovanje usmerjajo vrednote ksenofibije, rasizma in šovinizma. Karantanski panter, ki se pojavlja kot skupni znak vseh omenjenih skupin, v kontekstu povedanega seveda ni nedolžen "patriotski" simbol, ampak jasen označevalec desnega radikalizma, ki še posebej na FDV nikakor ne bi smel najti svojega mesta.

Ker smo prepričani, da gre pri opisanih pojavih za serijo zelo zaskrbljujočih indicev, nas čudi odsotnost reakcije vodstva na grožnje in fizično ogrožanje ob študentskih demostracijah ob posvetu Novi izzivi svetovni varnosti, še posebej ker je vodstvo s sklepom senata zavezano veliki čuječnosti v povezavi s tem vprašanjem in ker je kolega profesor v svojem pismu dekanu tudi priložil kopijo grožnje z imenom in priimkom njenega avtorja. Ker se ne bi želeli pretirano ustavljati pri dogodku samem, marveč kritično nasloviti vztrajanje če ne celo porast neonacističnih pojavov na FDV kot celoti, na tem mestu predlagamo, da senat fakultete sprejme zavezujoč sklep o aktivni politiki preganjanja vseh oblik neonacizma na fakulteti, na temelju katerega se bo vodstvo bolj dejavno spoprijelo s pojavi neonacizma na fakulteti, hkrati pa bo povsem simbolno nedvoumno pokazal, da takšnih pojavov na fakulteti ne bomo tolerirali. Zaposlene bi veljalo tudi pozvati, naj morebitne primere izrazov nestrpnosti, fizičnega nasilja in groženj dosledno prijavljajo na Disciplinsko komisijo. Nošenja nacističnih, neonacističnih in šovinističnih simbolov po pravilniku o Disciplinski odgovornosti študentov žal ne moremo neposredno sankcionirati, kar velja tudi za izraze pripadnosti skupinam kot so <i>Tu je Slovenija</i> in <i>Hervardi</i>, toda pri elementih, ki jih je mogoče interpretirati kot »dejanja, ki imajo znake kaznivih dejanj«, je nekaj manevrskega prostora vseeno na voljo, saj med kazniva dejanja po Kazenskem zakoniku (KZ-1) šteje tudi javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, mariskatero neonacistično gesto pa bi bilo mogoče sankcionirati tudi v povezavi s 6. členom Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1), ki prepoveduje drzno, nesramno, žaljivo in drugo podobno vedenje. Da bi vse to lahko bilo učinkovito, bi fakulteta seveda morala svoje zaposlene natančno seznaniti z možnostmi, ki jih imajo v takšnih pimerih na voljo.

<b>3. Ukinitev družabnih prostorov in njihova preureditev v »ameriški kotiček«. </b> Zaposleni na fakulteti smo bili 9. 11. obveščeni o sklepu Kolegija dekana, da se skupni družabni prostori na FDV ukinjajo. V prostorih nekdanje senatne sobe naj bi se uredila Mednarodna čitalnica oziroma t. im. »ameriški kotiček«.

Ker smo prepričani, da je za dobro delovanje vsake organizacije nujno, da se imajo zaposleni možnost družiti tudi neformalno v za to predvidenih prostorih, nam je odločitev Kolegija dekana nerazumljiva. Odločitev fakulteto spreminja v formalni agregat birokratskih celic, kjer se zaposleni lahko srečujejo zgolj na hodnikih ali okoliških lokalih in kjer so onemogočene vse tiste neformalne oblike dela in druženja, ki niso vezane na pisarne, predavalnice ali sejne sobe. Verjamemo, da velik del ustvarjalnih prebojev nastaja prav ob takšnih neformalnih in nestrukturiranih druženjih, nenazadnje pa tudi, da je povsem dobro, če si zaposleni vsaj občasno nabrejo novih moči tudi ob kakšnih povsem trivialnih pomenkovanjih. V tej povezavi se tudi ne strinjamo s pojasnitvijo, da ameriški kotiček pomeni zgolj bogatenje družabnih prostorov, saj se spreminja namembnost prostora. Če naj bo ameriški kotiček namenjen študiju literature in skupinskemu delu, zahteva mir in temu primerno ureditev prostorov, kot tak pa ni primeren za sproščeno druženje in živahne razprave. Tu bi radi opozorili, da se zdi, da vodstvo izhaja iz zelo ozkega razumevanja družabnih prostorov, ki vključuje zgolj formalna druženja: bogastvo in pomen družabnih prostorov je v nestrukturirani nepredvidljivosti njihove namembnosti, o čemer pričajo tudi dejavnosti, ki so v družabnih prostorih potekale do njihove ukinitve (foucaultjevski bralni krožek, neformalni sestanki, sestanki z gosti ipd.). V skladu s povedanim vodstvo fakultete pozivamo, da zaposlenim skupne družabne prostore vrne.

Hkrati se nam zdi nesprejemljivo, da se je iz družabnih prostorov uredil t. im. »ameriški kotiček«. Če je fakulteta dobila od ameriške ambasade donacijo za literaturo, se naj zahvali tako, kot je to običajno: s posebno izjavo, ki je lahko obešena na vidno mesto v knjižnici. Preimenovanje dela knjižnice v »ameriški kotiček« se nam v tem konstestu kaže kot nepotreben, zlasti pa pretirano goreč izkaz hvaležnosti, ki je problematičen že sam po sebi, še posebej pa odbijajo njegove ideološke konotacije, ki fakulteto po nepotrebnem poravnavajo v togo vrsto privržencev svetovne velesile, katere ugled prav gotovo ni nevprašljiv, še toliko bolj, če ga presojamo z vidika intelektualne refleksivnosti in človekovih pravic. Če je poimenovanje delov knjižnjice po nacionalnih ključih nujno, potem lahko tudi »ameriški kotiček« dobi svoje mesto na podoben način kot velja to za ostale, ne pa da je povsem nesorazmerno večji. Se je vodstvo fakultete kdaj vprašalo, kakšno simbolno sporočilo posreduje zaposlenim in študentom s takšno nesorazmerno ureditvijo razmerij med »kotički«? V idealnem smislu nacionalnih »kotičkov« v knjižnici seveda niti ne bi bilo, pri čemer bi radi opozorili, da tudi izkušnje iz drugih fakultet kažejo, da ti kotički niso nujno neproblematični: na Univerzi na Primorskem se na primer študentje že dlje časa borijo proti »ameriškemu kotičku«, ki ga financira ameriška ambasada na dvorišču Fakutlete za humanistične študije <a href="http://alternativa-obstaja.blogspot.com/2009/06/proti-ameriskemu-koticku-na-univerzi-na.html">http://alternativa-obstaja.blogspot.com/2009/06/proti-ameriskemu-koticku-na-univerzi-na.html</a>/ ). Se razprodaja prostorov, ugleda in simbolnega kapitala avtonomne fakultete tudi v sebi lastnih terminih sploh izplača? V tej povezavi se nam zdi še posebej problematično, da je o tako pomembni stvari, kot je ukinjanje edinega družabnega prostora na fakulteti in njegova preureditev v »ameriški kotiček«, dokončno odločil izključno Kolegij dekana. Ker gre za stvar, ki realno in simbolno zadeva vse posameznice in posameznike na fakulteti, bi bilo običajno in prav, da bi vodstvo svoj predlog posredovalo v presojanje senatu fakultete.

Hkrati bi želeli tudi opozoriti, da na fakulteti študentje nimajo zagotovljenih prav nikakršnih prostorov, kjer bi se lahko družili, pogovarjali in neformalno delovali: fakulteta jih tako prepušča izkoriščevalskim gostilničarjem v okolici zgradbe. Po našem prepričanju to ni niti prav niti v skladu s tem, kar učimo, še najmanj pa je podobno ustvarjanju dinamičnega intelektualnega vzdušja, kar bi morala biti ena od prednostnih nalog fakultete. Vodstvo fakultete v skladu s tem pozivamo, da v dialogu s študentkami in študenti, torej s svojimi najpomembnejšimi partnerji, najde rešitev, ki bo prispevala k temu, da se bodo na fakulteti bolje počutili.

Lepo vas pozdravljamo,</font>

1328 people signed the petition

Name Country Date
Anton Kramberger Slovenia Dec 9, 2009
Andreja Vezovnik Slovenia Dec 9, 2009
Mojca Pajnik Slovenia Dec 9, 2009
Mitja Hafner Fink Slovenia Dec 9, 2009
Danica Fink Hafner Slovenia Dec 9, 2009
Bojana Lobe Slovenia Dec 9, 2009
Dejan Jontes Slovenia Dec 9, 2009
Jernej Prodnik Slovenia Dec 9, 2009
Simona Topolinjak Slovenia Dec 9, 2009
Luka Zevnik Slovenia Dec 9, 2009
Boris Mance Slovenia Dec 9, 2009
Igor Vobič Slovenia Dec 9, 2009
Sašo Slaček Slovenia Dec 9, 2009
Ziga Vodovnik Slovenia Dec 9, 2009
Blanka Tivadar Slovenia Dec 10, 2009
Matej Kovačič Slovakia Dec 10, 2009
Metka Mencin Čeplak Slovenia Dec 10, 2009
Tomaž Deželan Slovenia Dec 10, 2009
Peter Stanković Slovenia Dec 10, 2009
Jaro Berce Slovenia Dec 10, 2009
Alenka Svab Slovenia Dec 10, 2009
Ksenija Šabec Slovenia Dec 10, 2009
Tina Kogovšek Slovenia Dec 10, 2009
Mirt Komel Slovenia Dec 10, 2009
Marko Kržan Slovenia Dec 10, 2009
Simona Rajšp Slovenia Dec 10, 2009
Ales Crnic Slovenia Dec 10, 2009
Gregor Petrič Slovenia Dec 10, 2009
Tanja Oblak Črnič Slovenia Dec 10, 2009
Tanja Rener Slovenia Dec 10, 2009
Vida Zei Slovenia Dec 10, 2009
Andreja Trdina Slovenia Dec 10, 2009
Maruša Pušnik Slovenia Dec 10, 2009
Vasja Lebaric Slovenia Dec 10, 2009
Daša Kogoj Slovenia Dec 10, 2009
Blaž Ilc Slovenia Dec 10, 2009
Karmen Šterk Slovenia Dec 10, 2009
Mitja Velikonja Slovenia Dec 10, 2009
Andrej Kurnik Slovenia Dec 10, 2009
gregor tomc Slovenia Dec 10, 2009
Breda Luthar Slovenia Dec 10, 2009
Hajdeja Iglič Slovenia Dec 10, 2009
Matjaz Ursic Slovenia Dec 11, 2009
Andrej Skerlep Slovenia Dec 14, 2009
Matic Kavčič Slovenia Dec 15, 2009
Stcizmsp Turkey Jan 30, 2014
ppbimtpb United States Feb 27, 2014
Hjicgocv United States Mar 1, 2014
Uxcopbbv United States Mar 1, 2014
Imxrlpre United States Mar 1, 2014
Zgndadir United States Mar 2, 2014
Wvlwwenf United States Mar 2, 2014
Zwmsdcnd United States Mar 2, 2014
Fjdizdod United States Mar 2, 2014
Yrzkcbkl United States Mar 2, 2014
Pioclxng United States Mar 2, 2014
Cqdgdguh United States Mar 2, 2014
Xurpzqxz United States Mar 2, 2014
Gdmfpnze United States Mar 2, 2014
Blpigari United States Mar 2, 2014
Sjfkqdna United States Mar 2, 2014
Lszicmve United States Mar 2, 2014
Bkonbfbg United States Mar 3, 2014
Ooauupjs United States Mar 3, 2014
Fxenkbgh United States Mar 3, 2014
Yihyszbl United States Mar 3, 2014
Ovntetxp United States Mar 3, 2014
Ksjhtdjo United States Mar 3, 2014
Dqreppox United States Mar 3, 2014
Mhiyqhuw United States Mar 3, 2014
Veocoigx Ukraine Mar 3, 2014
Kehqsfyk United States Mar 3, 2014
Eclpxbog United States Mar 3, 2014
Zvvcylfo Ukraine Mar 3, 2014
Xnxcxens United States Mar 3, 2014
Oawxzdhi United States Mar 3, 2014
Kabjotiw United States Mar 3, 2014
Ftvpntpp United States Mar 3, 2014
Uawpbzpu Ukraine Mar 3, 2014
Yhhtwuxj United States Mar 3, 2014
Rnaomfgy Ukraine Mar 3, 2014
Pjvanvih United States Mar 4, 2014
Cmjewcpx Ukraine Mar 4, 2014
Oeolszcs United States Mar 4, 2014
Qcogjefb United States Mar 4, 2014
Cpuifzez Ukraine Mar 4, 2014
Iieftgkt United States Mar 4, 2014
Iywuxqiq United States Mar 4, 2014
Uuyobvmz United States Mar 4, 2014
Fwramqwg United States Mar 4, 2014
Llrudgny Ukraine Mar 4, 2014
Gcmbonkj United States Mar 4, 2014
Wiprlnza United States Mar 4, 2014
Oyvrsoeq United States Mar 4, 2014
Crlvhmhd Ukraine Mar 4, 2014
Jneznago United States Mar 4, 2014
Pjvtxubl Ukraine Mar 4, 2014
Ebegddvv United States Mar 4, 2014
Pcoqabpf United States Mar 4, 2014
Zwmrgdmi Ukraine Mar 4, 2014
Uvvxqknl United States Mar 4, 2014
Ahnspgoo United States Mar 5, 2014
Qccdlymw Ukraine Mar 5, 2014
Lxsrtilw Ukraine Mar 5, 2014
Dxbambiu United States Mar 5, 2014
Hwittjre United States Mar 5, 2014
Cbguntgo United States Mar 6, 2014
Qxtfysbg United States Mar 6, 2014
Etxymnhw United States Mar 6, 2014
Nqklmsol United States Mar 7, 2014
Kzjyadra United States Mar 7, 2014
Rqddfmeg United States Mar 7, 2014
Lblnxkor United States Mar 7, 2014
Whscmgrd United States Mar 7, 2014
Jcpabmdh United States Mar 7, 2014
Zaoecujo United States Mar 8, 2014
Rcyyxeik United States Mar 8, 2014
Xnmxewpb United States Mar 8, 2014
Wkodhbbo United States Mar 8, 2014
Fyjspfbz United States Mar 8, 2014
Fqvuesww United States Mar 9, 2014
Jtfblvef United States Mar 9, 2014
Jwrommbg United States Mar 9, 2014
Nvlisrvn United States Mar 9, 2014
Wgruagnw United States Mar 9, 2014
Ogddkfva United States Mar 10, 2014
Vocycbbk United States Mar 10, 2014
Kqptkvoi United States Mar 10, 2014
Imzlkxun United States Mar 10, 2014
Ivkfneod United States Mar 10, 2014
Ziimwkjo United States Mar 10, 2014
Gxuppeix United States Mar 10, 2014
Lpinasey United States Mar 11, 2014
Gyrablne United States Mar 11, 2014
Ffjesidj United States Mar 11, 2014
Lussykzo United States Mar 11, 2014
Rpjlbqex United States Mar 11, 2014
Zqltgrux United States Mar 11, 2014
Noacasls United States Mar 11, 2014
Yhlmpowx United States Mar 12, 2014
Cztqrxub United States Mar 12, 2014
Wdivrxyx Ukraine Mar 12, 2014
Hpbxehwc United States Mar 12, 2014
Benercmt Ukraine Mar 12, 2014
Bnynilih United States Mar 12, 2014
pwiqlv Canada Mar 12, 2014
Dkfrjsfh Ukraine Mar 12, 2014
Detdqhuj Ukraine Mar 12, 2014
Eksvjjnz United States Mar 13, 2014
Njsxmwvm United States Mar 13, 2014
Qinnuila United States Mar 13, 2014
Vxhxtawp United States Mar 13, 2014
Pxixkdqy United States Mar 14, 2014
Uwtqirgn United States Mar 14, 2014
Vlbuujaq United States Mar 14, 2014
Ahcjoitm United States Mar 14, 2014
Anxjxptz United States Mar 14, 2014
jonn3 Canada Mar 15, 2014
jonn3 Canada Mar 15, 2014
Kpkphakv United States Mar 18, 2014
Mhaqbjaa United States Mar 19, 2014
fzojmegu Germany Mar 19, 2014
gotkei Germany Mar 22, 2014
ebfwaxgmj Canada May 3, 2014
zqmqdp Canada May 5, 2014
waexin Isle of Man Jun 30, 2014
wldzgclghe Turkey Jul 5, 2014
zdmntyu Russia Aug 18, 2014
ruooyefgs Sweden Sep 13, 2014
john Russia Dec 12, 2014
horny France Jan 4, 2015
gordon France Jan 5, 2015
samuel France Jan 9, 2015
hoking France Jan 10, 2015
Ian France Jan 13, 2015
Darius France Jan 13, 2015
Darwin France Jan 13, 2015
Casey France Jan 13, 2015
Wilmer France Jan 13, 2015
Elmer France Jan 13, 2015
Kidrock France Jan 13, 2015
Joseph France Jan 13, 2015
Timothy France Jan 13, 2015
Nilson France Jan 13, 2015
Cyril France Jan 13, 2015
Elbert France Jan 13, 2015
Chuck France Jan 13, 2015
Sierra France Jan 13, 2015
Haywood France Jan 13, 2015
Rudolf France Jan 13, 2015
Donny France Jan 13, 2015
Daron France Jan 13, 2015
Osvaldo France Jan 13, 2015
Desmond France Jan 13, 2015
Connie France Jan 13, 2015
Jeffrey France Jan 13, 2015
Johnny France Jan 13, 2015
Isaias France Jan 13, 2015
Heath France Jan 13, 2015
Stanley France Jan 13, 2015
Bennett France Jan 13, 2015
Henry France Jan 13, 2015
Neville France Jan 13, 2015
Lazaro France Jan 13, 2015
Joesph France Jan 13, 2015
Jamey France Jan 13, 2015
Ashley France Jan 13, 2015
Elwood France Jan 13, 2015
Jacques France Jan 13, 2015
Hector France Jan 13, 2015
Frederick France Jan 13, 2015
Roderick France Jan 13, 2015
Brenton France Jan 13, 2015
Wilmer France Jan 13, 2015
Titus France Jan 13, 2015
Danny France Jan 13, 2015
Joseph France Jan 13, 2015
Romeo France Jan 13, 2015
Jarred France Jan 13, 2015
Devin France Jan 13, 2015
Markus France Jan 13, 2015
Rufus France Jan 13, 2015
Michal France Jan 13, 2015
Nevaeh France Jan 13, 2015
Edgar France Jan 13, 2015
Kyle France Jan 13, 2015
Carol France Jan 14, 2015
Roland France Jan 14, 2015
Jackie France Jan 14, 2015
Elwood France Jan 14, 2015
Greenwood France Jan 14, 2015
Genesis France Jan 14, 2015
Rebecca France Jan 14, 2015
Brayden France Jan 14, 2015
Shane France Jan 14, 2015
Joseph France Jan 14, 2015
Ramiro France Jan 14, 2015
Haywood France Jan 14, 2015
Emile France Jan 14, 2015
Robin France Jan 14, 2015
Kimberly France Jan 14, 2015
Jerrold France Jan 14, 2015
Edmund France Jan 14, 2015
Donny France Jan 14, 2015
Rupert France Jan 14, 2015
Nathaniel France Jan 14, 2015
Damon France Jan 14, 2015
Elden France Jan 14, 2015
Jeffery France Jan 14, 2015
Quinn France Jan 14, 2015
Guillermo France Jan 14, 2015
Thomas France Jan 14, 2015
Garland France Jan 14, 2015
Jerrell France Jan 14, 2015
Kelvin France Jan 14, 2015
Blake France Jan 14, 2015
Jimmy France Jan 14, 2015
Connor France Jan 14, 2015
Warren France Jan 14, 2015
Gabriella France Jan 14, 2015
Gabrielle France Jan 14, 2015
Raphael France Jan 14, 2015
Herbert France Jan 14, 2015
Lamar France Jan 14, 2015
Milford France Jan 14, 2015
Markus France Jan 14, 2015
Jarod France Jan 14, 2015
Hilario France Jan 14, 2015
Stephen France Jan 14, 2015
Aurelio France Jan 14, 2015
Ricky France Jan 14, 2015
Roman France Jan 14, 2015
Berry France Jan 14, 2015
Steven France Jan 14, 2015
Desmond France Jan 14, 2015
Cyrus France Jan 14, 2015
Leah France Jan 14, 2015
Lyman France Jan 14, 2015
Margarito France Jan 14, 2015
Hilario France Jan 14, 2015
Johnnie France Jan 14, 2015
Ella France Jan 14, 2015
Darius France Jan 14, 2015
Vicente France Jan 14, 2015
Damion France Jan 14, 2015
Ricky France Jan 14, 2015
Chong France Jan 14, 2015
Kurtis France Jan 14, 2015
Jayden France Jan 14, 2015
Jeffery France Jan 14, 2015
Jules France Jan 14, 2015
Eliseo France Jan 14, 2015
Vince France Jan 14, 2015
Dominique France Jan 14, 2015
Greenwood France Jan 14, 2015
Zackary France Jan 14, 2015
Cole France Jan 14, 2015
Felix France Jan 14, 2015
Franklyn France Jan 14, 2015
Gordon France Jan 14, 2015
Taylor France Jan 17, 2015
Geoffrey France Jan 17, 2015
Kaden France Jan 17, 2015
Gerald France Jan 17, 2015
Milford France Jan 17, 2015
Norbert France Jan 17, 2015
Lucius France Jan 17, 2015
Ava France Jan 17, 2015
Victor France Jan 17, 2015
Vincent France Jan 17, 2015
Josue France Jan 18, 2015
Jasmine France Jan 18, 2015
Samantha France Jan 18, 2015
Nathaniel France Jan 18, 2015
Michel France Jan 18, 2015
Josiah France Jan 18, 2015
Ronny France Jan 18, 2015
Gerry France Jan 18, 2015
Marlin France Jan 18, 2015
Chris France Jan 18, 2015
Arthur France Jan 18, 2015
Johnie France Jan 18, 2015
Stacy France Jan 18, 2015
Sidney France Jan 18, 2015
Arlie France Jan 18, 2015
Newton France Jan 18, 2015
Francesco France Jan 18, 2015
Claud France Jan 18, 2015
Pierre France Jan 18, 2015
Kristofer France Jan 18, 2015
Efrain France Jan 19, 2015
Enrique France Jan 19, 2015
Plank France Jan 19, 2015
Chloe France Jan 19, 2015
Eldon France Jan 19, 2015
Erwin France Jan 19, 2015
Scotty France Jan 19, 2015
Benny France Jan 19, 2015
Dillon France Jan 19, 2015
Michale France Jan 19, 2015
Snoopy France Jan 19, 2015
Gaylord France Jan 19, 2015
Ahmad France Jan 19, 2015
Cornell France Jan 19, 2015
Roberto France Jan 19, 2015
Rosario France Jan 19, 2015
Gerardo France Jan 19, 2015
Ayden France Jan 19, 2015
Vincenzo France Jan 19, 2015
Rigoberto France Jan 19, 2015
Waldo France Jan 19, 2015
Katherine France Jan 19, 2015
Samuel France Jan 19, 2015
Horace France Jan 19, 2015
Conrad France Jan 19, 2015
Kraig France Jan 19, 2015
Simon France Jan 19, 2015
Isaiah France Jan 19, 2015
Manuel France Jan 20, 2015
Ashley France Jan 20, 2015
Ronnie France Jan 20, 2015
Darwin France Jan 20, 2015
Destiny France Jan 20, 2015
Guadalupe France Jan 20, 2015
Gregorio France Jan 20, 2015
Frankie France Jan 20, 2015
Elliott France Jan 20, 2015
Edgardo France Jan 20, 2015
Giovanni France Jan 20, 2015
Trent France Jan 20, 2015
Cole France Jan 20, 2015
Collin France Jan 20, 2015
Marcel France Jan 21, 2015
Bennie France Jan 21, 2015
Moises France Jan 21, 2015
Jozef France Jan 21, 2015
Mauro France Jan 21, 2015
Johnie France Jan 21, 2015
Mervin France Jan 21, 2015
Andre France Jan 21, 2015
Marcelo France Jan 21, 2015
Rashad France Jan 21, 2015
Franklyn France Jan 21, 2015
Dallas France Jan 21, 2015
Nogood87 France Jan 21, 2015
Claude France Jan 21, 2015
Antonia France Jan 21, 2015
Trinity Canada Jan 21, 2015
Magic Canada Jan 21, 2015
Russell Canada Jan 21, 2015
Garrett Canada Jan 21, 2015
Francis Canada Jan 21, 2015
Simon Canada Jan 21, 2015
Dominique France Jan 21, 2015
Jerry France Jan 21, 2015
Silas France Jan 21, 2015
Scottie France Jan 21, 2015
Chase France Jan 21, 2015
Edgar France Jan 21, 2015
Kareem France Jan 21, 2015
Sonny France Jan 21, 2015
Lauren France Jan 21, 2015
Luigi Canada Jan 22, 2015
Heath Canada Jan 22, 2015
Rolando Canada Jan 22, 2015
Barbera Canada Jan 22, 2015
Faith Canada Jan 22, 2015
Mitchell Canada Jan 22, 2015
Vance Canada Jan 22, 2015
Jacinto Canada Jan 22, 2015
Erin Canada Jan 22, 2015
Elden Canada Jan 22, 2015
Emmanuel Canada Jan 22, 2015
Zachary Canada Jan 22, 2015
Vicente Canada Jan 22, 2015
Sierra Canada Jan 22, 2015
Dusty Canada Jan 22, 2015
Virgil France Jan 22, 2015
Ahmed France Jan 22, 2015
Duncan France Jan 22, 2015
Manuel France Jan 22, 2015
Nicholas France Jan 22, 2015
Newton France Jan 22, 2015
Kenneth France Jan 22, 2015
Foster France Jan 22, 2015
Hershel France Jan 22, 2015
Aiden France Jan 22, 2015
Rocky France Jan 22, 2015
Lewis France Jan 22, 2015
Janni France Jan 22, 2015
Branden France Jan 22, 2015
Charles France Jan 22, 2015
Tanner Canada Jan 22, 2015
Micah Canada Jan 22, 2015
Jake Canada Jan 22, 2015
Scotty Canada Jan 22, 2015
Justin Canada Jan 22, 2015
Allen Canada Jan 22, 2015
Harvey Canada Jan 22, 2015
Aubrey Canada Jan 22, 2015
Frederic Canada Jan 22, 2015
Everett Canada Jan 22, 2015
Everett Canada Jan 22, 2015
Marlin Canada Jan 22, 2015
Leonel France Jan 22, 2015
Jayson France Jan 22, 2015
Jospeh France Jan 22, 2015
Louis France Jan 22, 2015
Getjoy France Jan 22, 2015
Willis France Jan 22, 2015
Marshall France Jan 22, 2015
Chester France Jan 22, 2015
Agustin France Jan 22, 2015
Ellis France Jan 22, 2015
Desmond France Jan 22, 2015
Clemente France Jan 22, 2015
John France Jan 22, 2015
Clifton France Jan 22, 2015
Monte France Jan 22, 2015
Allison France Jan 23, 2015
Gordon France Jan 23, 2015
Bernie France Jan 23, 2015
Hiram France Jan 23, 2015
Felipe France Jan 23, 2015
Myles France Jan 23, 2015
Dominique France Jan 23, 2015
Chance France Jan 23, 2015
Kenneth Canada Jan 23, 2015
Gracie Canada Jan 23, 2015
Virgilio Canada Jan 23, 2015
Emmitt Canada Jan 23, 2015
Nicole Canada Jan 23, 2015
Casey Canada Jan 23, 2015
Marcelino Canada Jan 23, 2015
Marco Canada Jan 23, 2015
Paige Canada Jan 23, 2015
Keneth Canada Jan 23, 2015
Lonny Canada Jan 23, 2015
Jerrod Canada Jan 23, 2015
Dwain Canada Jan 23, 2015
Markus Canada Jan 23, 2015
Daren Canada Jan 23, 2015
Tyson Canada Jan 23, 2015
Wallace France Jan 23, 2015
Katelyn France Jan 23, 2015
Elmer France Jan 23, 2015
Dewayne France Jan 23, 2015
Laurence France Jan 23, 2015
Camila France Jan 23, 2015
Carson France Jan 23, 2015
Peyton France Jan 23, 2015
Fabian France Jan 23, 2015
Charlie France Jan 23, 2015
Margarito France Jan 23, 2015
Lucas France Jan 23, 2015
Chester France Jan 23, 2015
Solomon France Jan 23, 2015
Brayden France Jan 23, 2015
Joesph France Jan 23, 2015
Ariana France Jan 23, 2015
Kasey France Jan 23, 2015
Miquel France Jan 23, 2015
Keith France Jan 23, 2015
Jeromy France Jan 23, 2015
Sanford Canada Jan 23, 2015
Carlos Canada Jan 23, 2015
Derick Canada Jan 23, 2015
Scottie Canada Jan 23, 2015
Ahmed Canada Jan 23, 2015
Norbert Canada Jan 23, 2015
Terrell France Jan 24, 2015
Gonzalo France Jan 24, 2015
Kaylee France Jan 24, 2015
Johnathon France Jan 24, 2015
Marty France Jan 24, 2015
Dwayne France Jan 24, 2015
Leonel France Jan 24, 2015
Bernardo France Jan 24, 2015
Nilson Canada Jan 24, 2015
Harland Canada Jan 24, 2015
Irwin Canada Jan 24, 2015
Moises Canada Jan 24, 2015
Elijah Canada Jan 24, 2015
Cristobal Canada Jan 24, 2015
Jonathan Canada Jan 24, 2015
Cletus France Jan 24, 2015
Glenn France Jan 24, 2015
Jose France Jan 24, 2015
Monte France Jan 24, 2015
Albert France Jan 24, 2015
Eddie France Jan 24, 2015
Christoper France Jan 24, 2015
Cooler111 France Jan 24, 2015
Andrea France Jan 24, 2015
Emery France Jan 24, 2015
Bob France Jan 24, 2015
Werner France Jan 24, 2015
Thanh France Jan 24, 2015
Alexandra France Jan 24, 2015
Lucius Canada Jan 24, 2015
Goodsam Canada Jan 24, 2015
Rudolph Canada Jan 24, 2015
Shane Canada Jan 24, 2015
Elliott Canada Jan 24, 2015
Sidney Canada Jan 24, 2015
Joaquin Canada Jan 24, 2015
Marlon France Jan 24, 2015
Felipe France Jan 24, 2015
Robby France Jan 24, 2015
Warner France Jan 24, 2015
Ava France Jan 24, 2015
Tyrone France Jan 24, 2015
Roland France Jan 24, 2015
Phillip Canada Jan 24, 2015
Noah Canada Jan 24, 2015
Clark Canada Jan 24, 2015
Nathan Canada Jan 24, 2015
Stephan Canada Jan 24, 2015
Leah Canada Jan 24, 2015
Rosario France Jan 24, 2015
Dwain France Jan 24, 2015
Deadman France Jan 24, 2015
Steve France Jan 24, 2015
Melanie France Jan 24, 2015
Teddy France Jan 24, 2015
Vincent Canada Jan 25, 2015
Sterling Canada Jan 25, 2015
David Canada Jan 25, 2015
Mervin France Jan 25, 2015
Cedric France Jan 25, 2015
Haywood France Jan 25, 2015
Gobiz France Jan 25, 2015
Buster France Jan 25, 2015
Gregg France Jan 25, 2015
Peter France Jan 25, 2015
Connie France Jan 25, 2015
Jesus France Jan 25, 2015
Christopher France Jan 25, 2015
Theodore France Jan 25, 2015
Fifa55 Canada Jan 25, 2015
Merlin Canada Jan 25, 2015
Johnnie Canada Jan 25, 2015
Grace Canada Jan 25, 2015
Lifestile France Jan 25, 2015
Leonardo France Jan 25, 2015
Casey France Jan 25, 2015
Johnny France Jan 25, 2015
Irea France Jan 25, 2015
Alex France Jan 25, 2015
Abraham Canada Jan 25, 2015
Augustine Canada Jan 25, 2015
Thebest Canada Jan 25, 2015
Jack Canada Jan 25, 2015
Simon France Jan 25, 2015
Rashad France Jan 25, 2015
Brady France Jan 25, 2015
Maurice France Jan 25, 2015
Adalberto France Jan 25, 2015
Lily France Jan 25, 2015
Jefferson Canada Jan 25, 2015
Booker Canada Jan 25, 2015
Marquis Canada Jan 25, 2015
Lucio France Jan 26, 2015
Jasmine France Jan 26, 2015
Frederic France Jan 26, 2015
Grant France Jan 26, 2015
Quinton France Jan 26, 2015
Janni France Jan 26, 2015
Chase France Jan 26, 2015
Seymour France Jan 26, 2015
Alvaro France Jan 26, 2015
Lorenzo France Jan 26, 2015
Stacy France Jan 26, 2015
Cristopher France Jan 26, 2015
Scott Canada Jan 26, 2015
Rubin Canada Jan 26, 2015
Jimmie Canada Jan 26, 2015
Bernardo Canada Jan 26, 2015
Elizabeth Canada Jan 26, 2015
Juan France Jan 26, 2015
Arron France Jan 26, 2015
Willard France Jan 26, 2015
Willie France Jan 26, 2015
Forrest France Jan 26, 2015
Ronnie France Jan 26, 2015
Quaker France Jan 26, 2015
Hannah France Jan 26, 2015
Madeline France Jan 26, 2015
Ernie France Jan 26, 2015
Jonah France Jan 26, 2015
Terrence France Jan 26, 2015
Ella France Jan 26, 2015
Ernie France Jan 26, 2015
Jasmine France Jan 26, 2015
Jamel France Jan 26, 2015
Leandro Canada Jan 26, 2015
Philip Canada Jan 26, 2015
Jospeh Canada Jan 26, 2015
Prince Canada Jan 26, 2015
Elliott Canada Jan 26, 2015
Titus Canada Jan 26, 2015
Quincy France Jan 26, 2015
Chase France Jan 26, 2015
Dewey France Jan 26, 2015
Marcus France Jan 26, 2015
Jamar France Jan 26, 2015
Blake France Jan 26, 2015
Heriberto France Jan 26, 2015
Arnulfo France Jan 26, 2015
Bradly France Jan 26, 2015
Lonnie France Jan 26, 2015
Harrison France Jan 26, 2015
Jeramy France Jan 26, 2015
Myron France Jan 26, 2015
Sergio France Jan 26, 2015
Cyril France Jan 26, 2015
Brianna France Jan 27, 2015
Lucien France Jan 27, 2015
Isabel France Jan 27, 2015
Jeramy France Jan 27, 2015
Arden France Jan 27, 2015
Hayden Canada Jan 27, 2015
August Canada Jan 27, 2015
Danny Canada Jan 27, 2015
Crazyivan Canada Jan 27, 2015
Austin Canada Jan 27, 2015
Giuseppe Canada Jan 27, 2015
Alexandra Canada Jan 27, 2015
Sylvester Canada Jan 27, 2015
Emma France Jan 27, 2015
Connor France Jan 27, 2015
Thaddeus France Jan 27, 2015
Russell France Jan 27, 2015
Lemuel France Jan 27, 2015
Walter France Jan 27, 2015
Emanuel France Jan 27, 2015
Sherman France Jan 27, 2015
Gavin France Jan 27, 2015
Kelly France Jan 27, 2015
Haley France Jan 27, 2015
Mauricio France Jan 27, 2015
Lenard France Jan 27, 2015
Christian France Jan 27, 2015
Kermit France Jan 27, 2015
Haley France Jan 27, 2015
Carlton Canada Jan 27, 2015
Brice Canada Jan 27, 2015
Leah Canada Jan 27, 2015
Jimmie Canada Jan 27, 2015
Deandre Canada Jan 27, 2015
Oswaldo France Jan 27, 2015
Kidrock France Jan 27, 2015
Orlando France Jan 27, 2015
Eusebio France Jan 27, 2015
Peyton France Jan 27, 2015
Renaldo France Jan 27, 2015
Olivia France Jan 27, 2015
Mervin France Jan 27, 2015
Deshawn France Jan 27, 2015
Ariana France Jan 27, 2015
Harvey France Jan 27, 2015
Chuck France Jan 27, 2015
Javier France Jan 27, 2015
Herman France Jan 27, 2015
Elroy France Jan 27, 2015
Rodney France Jan 27, 2015
Eblanned France Jan 27, 2015
Rubin France Jan 27, 2015
Emery France Jan 27, 2015
Elliott France Jan 27, 2015
Walker France Jan 27, 2015
Rickey France Jan 27, 2015
Jerald France Jan 27, 2015
Corey France Jan 27, 2015
Wally France Jan 27, 2015
Christopher France Jan 27, 2015
Jerald France Jan 27, 2015
Rosario France Jan 27, 2015
Alphonse Canada Jan 27, 2015
Crazyivan Canada Jan 27, 2015
Ariel France Jan 27, 2015
Megan France Jan 28, 2015
Daren France Jan 28, 2015
Franklin France Jan 28, 2015
Anderson France Jan 28, 2015
Nogood87 France Jan 28, 2015
Hayden France Jan 28, 2015
Martin France Jan 28, 2015
Jason France Jan 28, 2015
Bobber France Jan 28, 2015
Linwood France Jan 28, 2015
Brooklyn France Jan 28, 2015
Reginald France Jan 28, 2015
Clifton France Jan 28, 2015
Steve France Jan 28, 2015
Winfred France Jan 28, 2015
Rocky France Jan 28, 2015
Timmy France Jan 28, 2015
Peyton Canada Jan 28, 2015
Ayden Canada Jan 28, 2015
Gavin Canada Jan 28, 2015
Sylvester Canada Jan 28, 2015
Octavio France Jan 28, 2015
Freddy France Jan 28, 2015
Luciano Canada Jan 28, 2015
Quaker France Jan 28, 2015
Claude France Jan 28, 2015
Sheldon France Jan 28, 2015
Genesis France Jan 28, 2015
Garfield France Jan 28, 2015
Harold France Jan 28, 2015
Vince France Jan 28, 2015
Jewel France Jan 28, 2015
Claudio France Jan 28, 2015
Barry France Jan 28, 2015
Ramiro France Jan 28, 2015
Modesto France Jan 28, 2015
Millard France Jan 28, 2015
Buster Canada Jan 28, 2015
Oliver Canada Jan 28, 2015
Aubrey Canada Jan 28, 2015
Jesse Canada Jan 28, 2015
Sanford France Jan 28, 2015
Chloe France Jan 28, 2015
Reyes France Jan 28, 2015
Steep777 France Jan 28, 2015
Charley France Jan 29, 2015
Jeremiah France Jan 29, 2015
Stewart France Jan 29, 2015
Jewell France Jan 29, 2015
Camila France Jan 29, 2015
Destiny France Jan 29, 2015
Lemuel France Jan 29, 2015
Nickolas France Jan 29, 2015
Christopher France Jan 29, 2015
Rhett France Jan 29, 2015
Chang France Jan 29, 2015
Andre France Jan 29, 2015
Myles France Jan 29, 2015
Xavier France Jan 29, 2015
Nestor Canada Jan 29, 2015
Bennett Canada Jan 29, 2015
Wilford Canada Jan 29, 2015
Robert France Jan 29, 2015
Ronny France Jan 29, 2015
Jacinto France Jan 29, 2015
Danial France Jan 29, 2015
Lenny France Jan 29, 2015
Lily France Jan 29, 2015
Amado France Jan 29, 2015
Margarito France Jan 29, 2015
Sophia France Jan 29, 2015
Randell France Jan 29, 2015
Curtis Canada Jan 29, 2015
Fernando Canada Jan 29, 2015
Anna Canada Jan 29, 2015
Lucio Canada Jan 29, 2015
Jerrod Canada Jan 29, 2015
Wilburn Canada Jan 29, 2015
Edmond Canada Jan 29, 2015
Thebest Canada Jan 29, 2015
Jefferson Canada Jan 29, 2015
Willie France Jan 29, 2015
Titus France Jan 29, 2015
Shaun France Jan 29, 2015
Doyle France Jan 29, 2015
Lonnie France Jan 29, 2015
Incomeppc France Jan 29, 2015
Eldon France Jan 29, 2015
Grover France Jan 29, 2015
Judson France Jan 29, 2015
Graham France Jan 29, 2015
Unlove France Jan 29, 2015
Thebest France Jan 29, 2015
Nathan France Jan 29, 2015
Curtis France Jan 29, 2015
Cortez France Jan 29, 2015
Kristopher France Jan 29, 2015
Valentine France Jan 29, 2015
Dennis France Jan 29, 2015
Luther France Jan 30, 2015
Amado France Jan 30, 2015
Lenard France Jan 30, 2015
Charles France Jan 30, 2015
Isreal France Jan 30, 2015
Sophie France Jan 30, 2015
Wilton Canada Jan 30, 2015
Casey Canada Jan 30, 2015
Marissa Canada Jan 30, 2015
Megan Canada Jan 30, 2015
Gianna Canada Jan 30, 2015
Loren France Jan 30, 2015
Carmen France Jan 30, 2015
Palmer France Jan 30, 2015
Donny France Jan 30, 2015
Rolland France Jan 30, 2015
Audrey France Jan 30, 2015
Enoch France Jan 30, 2015
Sheldon France Jan 30, 2015
Alfonso France Jan 30, 2015
Milton France Jan 30, 2015
Lucius France Jan 30, 2015
Riley Canada Jan 30, 2015
Jacob Canada Jan 30, 2015
Nelson France Jan 30, 2015
Curtis France Jan 30, 2015
Willis France Jan 30, 2015
Warner France Jan 30, 2015
Ambrose France Jan 30, 2015
Jacinto France Jan 30, 2015
Marvin France Jan 30, 2015
Jada France Jan 30, 2015
Delbert France Jan 30, 2015
Kevin France Jan 30, 2015
Monroe France Jan 30, 2015
Quaker France Jan 30, 2015
Ambrose France Jan 30, 2015
Samuel France Jan 30, 2015
Chance France Jan 30, 2015
Connie France Jan 30, 2015
Rosario France Jan 30, 2015
Scotty France Jan 30, 2015
Gayle France Jan 30, 2015
Parker France Jan 30, 2015
Valentine France Jan 30, 2015
Amber France Jan 30, 2015
Marlin Canada Jan 30, 2015
Connor Canada Jan 30, 2015
Bennett Canada Jan 30, 2015
Benjamin France Jan 31, 2015
Spencer France Jan 31, 2015
Ronny Canada Jan 31, 2015
Clifton Canada Jan 31, 2015
Edward Canada Jan 31, 2015
Colton Canada Jan 31, 2015
Carol France Jan 31, 2015
Michal France Jan 31, 2015
Graham France Jan 31, 2015
Cedrick France Jan 31, 2015
Micheal France Jan 31, 2015
Corey France Jan 31, 2015
Thomas France Jan 31, 2015
Lenard France Jan 31, 2015
Quaker France Jan 31, 2015
Enrique France Jan 31, 2015
Jasper France Jan 31, 2015
Lavern France Jan 31, 2015
Anthony France Jan 31, 2015
Stacey France Jan 31, 2015
Ashley France Jan 31, 2015
Patrick France Jan 31, 2015
Adalberto France Jan 31, 2015
Peyton France Jan 31, 2015
Santo France Jan 31, 2015
Dominic France Jan 31, 2015
Perry France Jan 31, 2015
Janni France Jan 31, 2015
Jacinto Canada Jan 31, 2015
Rufus Canada Jan 31, 2015
Victoria Canada Jan 31, 2015
Damian France Jan 31, 2015
Blaine France Jan 31, 2015
Norbert France Jan 31, 2015
Jake France Jan 31, 2015
Carmine France Jan 31, 2015
Justin France Jan 31, 2015
Evelyn Canada Jan 31, 2015
Rueben France Jan 31, 2015
Coleman France Jan 31, 2015
Forest France Jan 31, 2015
Edmundo France Jan 31, 2015
Garrett France Feb 1, 2015
Heath France Feb 1, 2015
Ralph France Feb 1, 2015
Greenwood France Feb 1, 2015
Horacio France Feb 1, 2015
Liam France Feb 1, 2015
Timothy France Feb 1, 2015
Jamison France Feb 1, 2015
Hiram France Feb 1, 2015
Dallas Canada Feb 1, 2015
Denis Canada Feb 1, 2015
Allen Canada Feb 1, 2015
Brianna Canada Feb 1, 2015
Nestor Canada Feb 1, 2015
Levi France Feb 1, 2015
Arnoldo France Feb 1, 2015
Anthony France Feb 1, 2015
Odell France Feb 1, 2015
Kevin France Feb 1, 2015
Josiah France Feb 1, 2015
Sterling France Feb 1, 2015
Lillian France Feb 1, 2015
Willard France Feb 1, 2015
Forrest France Feb 1, 2015
Freddie France Feb 1, 2015
Fabian France Feb 1, 2015
Ayden France Feb 1, 2015
Tobias France Feb 1, 2015
Markus France Feb 1, 2015
Tyree France Feb 1, 2015
Rashad France Feb 1, 2015
Armando France Feb 1, 2015
Wayne France Feb 1, 2015
Merlin France Feb 1, 2015
Jefferey France Feb 1, 2015
Normand France Feb 1, 2015
Carmen France Feb 1, 2015
Morton France Feb 2, 2015
Stacey France Feb 2, 2015
Sean France Feb 2, 2015
Harrison France Feb 2, 2015
Kasey France Feb 2, 2015
Erin France Feb 2, 2015
Teodoro France Feb 2, 2015
Edwardo France Feb 2, 2015
Antwan France Feb 2, 2015
Geoffrey France Feb 2, 2015
Steve France Feb 2, 2015
Dirtbill France Feb 2, 2015
Rocky France Feb 2, 2015
Johnnie France Feb 2, 2015
Moses France Feb 2, 2015
Wilburn Canada Feb 2, 2015
Camila Canada Feb 2, 2015
Valentin France Feb 2, 2015
Barton France Feb 2, 2015
Charlie France Feb 2, 2015
Elroy France Feb 2, 2015
Giuseppe France Feb 2, 2015
Bobby France Feb 2, 2015
Josue France Feb 2, 2015
Pablo France Feb 2, 2015
Caleb France Feb 2, 2015
Dexter France Feb 2, 2015
Cornell France Feb 2, 2015
Melissa Canada Feb 2, 2015
Anibal Canada Feb 2, 2015
Jerrod Canada Feb 2, 2015
Jefferey Canada Feb 2, 2015
Getjoy France Feb 3, 2015
Sandy France Feb 3, 2015
Cornelius France Feb 3, 2015
Rolland France Feb 3, 2015
Crazyfrog France Feb 3, 2015
Cliff France Feb 3, 2015
Johnnie France Feb 3, 2015
Alonso France Feb 3, 2015
Goodsam France Feb 3, 2015
Hilario France Feb 3, 2015
Rafael France Feb 3, 2015
Steep777 France Feb 3, 2015
Emory France Feb 3, 2015
Salvador France Feb 3, 2015
William France Feb 3, 2015
Rocky France Feb 3, 2015
Davis Canada Feb 3, 2015
Herman France Feb 3, 2015
Leroy France Feb 3, 2015
Garry France Feb 3, 2015
Luciano France Feb 3, 2015
Sandy France Feb 3, 2015
Connor France Feb 3, 2015
Jane France Feb 3, 2015
Felton France Feb 3, 2015
Grace France Feb 3, 2015
Markus France Feb 3, 2015
Christian France Feb 3, 2015
Stevie France Feb 3, 2015
Hannah France Feb 3, 2015
Marquis France Feb 3, 2015
Issac France Feb 3, 2015
Enoch France Feb 3, 2015
Brain France Feb 3, 2015
Seymour France Feb 4, 2015
Julia Canada Feb 4, 2015
Quinton France Feb 4, 2015
Winford France Feb 4, 2015
Augustine Canada Feb 4, 2015
Lesley Canada Feb 4, 2015
Emilio France Feb 4, 2015
Jefferey France Feb 4, 2015
Waldo France Feb 4, 2015
Jerrell France Feb 4, 2015
Deandre France Feb 4, 2015
Ivory France Feb 4, 2015
Erwin France Feb 4, 2015
Jocelyn France Feb 4, 2015
Ricky Canada Feb 4, 2015
Ariel Canada Feb 4, 2015
Erick France Feb 4, 2015
Kirby France Feb 5, 2015
Brooks France Feb 5, 2015
Duncan France Feb 5, 2015
Barry France Feb 5, 2015
Judson France Feb 5, 2015
Clement Canada Feb 5, 2015
Maurice Canada Feb 5, 2015
Frederic France Feb 5, 2015
Alfred France Feb 5, 2015
Fredrick France Feb 5, 2015
Francisco France Feb 5, 2015
Jamey France Feb 5, 2015
Gerald France Feb 6, 2015
Lightsoul France Feb 6, 2015
Osvaldo France Feb 6, 2015
Oscar France Feb 6, 2015
Claudio France Feb 6, 2015
Willy France Feb 6, 2015
Myron France Feb 6, 2015
Fernando France Feb 6, 2015
Josue France Feb 6, 2015
Anderson France Feb 6, 2015
Terry France Feb 6, 2015
Erick France Feb 6, 2015
Norman France Feb 6, 2015
Christopher France Feb 6, 2015
Jennifer France Feb 7, 2015
Tyson France Feb 7, 2015
Peter France Feb 7, 2015
Thomas France Feb 7, 2015
Goodsam France Feb 7, 2015
Modesto France Feb 7, 2015
Devin France Feb 7, 2015
Carroll France Feb 8, 2015
Quincy France Feb 8, 2015
Jerrold France Feb 8, 2015
Jeremiah France Feb 8, 2015
Incomeppc France Feb 8, 2015
Angel France Feb 8, 2015
Nathanial France Feb 8, 2015
Rueben France Feb 8, 2015
Ayden France Feb 8, 2015
Manuel France Feb 8, 2015
Chris France Feb 8, 2015
Virgil France Feb 8, 2015
Levi France Feb 8, 2015
Friend35 France Feb 8, 2015
Amelia France Feb 9, 2015
Murray France Feb 9, 2015
Josiah France Feb 9, 2015
Carroll France Feb 9, 2015
Daren France Feb 9, 2015
Kevin France Feb 9, 2015
Clemente France Feb 9, 2015
Rickey France Feb 9, 2015
Stefan France Feb 9, 2015
Jozef France Feb 9, 2015
Osvaldo France Feb 9, 2015
Jonas France Feb 9, 2015
Madison France Feb 9, 2015
Cedric France Feb 10, 2015
Donnie France Feb 10, 2015
Floyd France Feb 10, 2015
Elisha France Feb 10, 2015
Vincenzo France Feb 10, 2015
Lloyd France Feb 10, 2015
Snoopy France Feb 10, 2015
Santo France Feb 10, 2015
Adolfo France Feb 10, 2015
Diva France Feb 10, 2015
Ella France Feb 10, 2015
Vaughn France Feb 10, 2015
Adolfo France Feb 10, 2015
Lifestile France Feb 11, 2015
Wayne France Feb 11, 2015
Rosendo France Feb 11, 2015
Donald France Feb 11, 2015
Bertram France Feb 12, 2015
Alvaro France Feb 12, 2015
Richie France Feb 12, 2015
Mia France Feb 12, 2015
Claudio France Feb 12, 2015
Jermaine France Feb 12, 2015
Johnie France Feb 13, 2015
Hilton France Feb 13, 2015
Jocelyn France Feb 13, 2015
Gregory France Feb 13, 2015
Lillian France Feb 13, 2015
Christoper France Feb 14, 2015
Jerrold France Feb 14, 2015
Jake France Feb 14, 2015
Marcellus France Feb 14, 2015
Kristopher France Feb 14, 2015
Cameron France Feb 15, 2015
Duane France Feb 16, 2015
Colby France Feb 16, 2015
Raymon France Feb 16, 2015
Juan France Feb 16, 2015
Delmar France Feb 16, 2015
Kendall France Feb 17, 2015
Aidan France Feb 17, 2015
Lonnie France Feb 17, 2015
Benedict France Feb 19, 2015
Michael France Feb 19, 2015
Taylor France Feb 19, 2015
Santo France Feb 20, 2015
Tyrone France Feb 21, 2015
Duane France Feb 21, 2015
Vicente France Feb 21, 2015
Damon France Feb 22, 2015
Dominic Canada Feb 24, 2015
Sebastian Canada Feb 24, 2015
Tommy France Feb 24, 2015
Marlin Canada Feb 25, 2015
Hosea France Feb 26, 2015
Fernando France Feb 26, 2015
Casey France Feb 26, 2015
Norberto France Feb 26, 2015
Tommy France Feb 26, 2015
Allen Canada Feb 26, 2015
Haley France Feb 26, 2015
Frank Canada Feb 27, 2015
Jamar France Feb 27, 2015
Dirtbill France Feb 27, 2015
Gilbert France Feb 28, 2015
Robby France Feb 28, 2015
Eugenio France Feb 28, 2015
Zachary Canada Feb 28, 2015
Palmer France Mar 1, 2015
Earnest France Mar 1, 2015
Herman Russia Apr 6, 2015
btcbwbrote Ukraine Apr 11, 2015
julian Switzerland Apr 22, 2015
Judson Russia May 7, 2015
Jimmy Russia May 19, 2015
Delbert Russia May 30, 2015
citaadjhix Russia Jul 10, 2015
gsgzfqy Russia Jul 10, 2015
csspndetbg Ukraine Aug 2, 2015
Edgar Russia Aug 20, 2015
Derek Russia Aug 20, 2015
Young Russia Aug 20, 2015
Rolland Russia Aug 24, 2015
Gilberto Russia Sep 2, 2015
Bradley Russia Oct 21, 2015
Hunter Isle of Man Nov 10, 2015
Tracy Isle of Man Nov 16, 2015
Marshall Isle of Man Nov 18, 2015
Exfnhtm Suriname Dec 18, 2015
online drugstore no prescription Suriname Dec 21, 2015
online drugstore no prescription Suriname Dec 21, 2015
online drugstore no prescription Suriname Dec 21, 2015
online drugstore no prescription Suriname Dec 21, 2015
online drugstore no prescription Suriname Dec 21, 2015
global pharmacy canada Suriname Dec 25, 2015
global pharmacy canada Suriname Dec 25, 2015
global pharmacy canada Suriname Dec 25, 2015
global pharmacy canada Suriname Dec 25, 2015
global pharmacy canada Suriname Dec 25, 2015
prescriptions online Suriname Dec 29, 2015
prescriptions online Suriname Dec 29, 2015
prescriptions online Suriname Dec 29, 2015
prescriptions online Suriname Dec 29, 2015
prescriptions online Suriname Dec 29, 2015
kamagra Suriname Dec 29, 2015
kamagra Suriname Dec 29, 2015
kamagra Suriname Dec 29, 2015
kamagra Suriname Dec 29, 2015
kamagra Suriname Dec 29, 2015
Evelyn Isle of Man Jan 1, 2016
pharmacy online Suriname Jan 2, 2016
pharmacy online Suriname Jan 2, 2016
pharmacy online Suriname Jan 2, 2016
pharmacy online Suriname Jan 2, 2016
pharmacy online Suriname Jan 2, 2016
kamagra Suriname Jan 21, 2016
kamagra Suriname Jan 21, 2016
kamagra Suriname Jan 21, 2016
kamagra Suriname Jan 21, 2016
kamagra Suriname Jan 21, 2016
gohzvifqssz Isle of Man Jan 22, 2016
kamagra Suriname Jan 26, 2016
kamagra Suriname Jan 26, 2016
kamagra Suriname Jan 26, 2016
kamagra Suriname Jan 26, 2016
kamagra Suriname Jan 26, 2016
Mark Isle of Man Jan 30, 2016
kamagra Suriname Feb 2, 2016
kamagra Suriname Feb 2, 2016
kamagra Suriname Feb 2, 2016
kamagra Suriname Feb 2, 2016
kamagra Suriname Feb 2, 2016
keflex antibiotic Suriname Feb 5, 2016
keflex antibiotic Suriname Feb 5, 2016
keflex antibiotic Suriname Feb 5, 2016
keflex antibiotic Suriname Feb 5, 2016
keflex antibiotic Suriname Feb 5, 2016
kamagra jelly Suriname Feb 10, 2016
kamagra jelly Suriname Feb 10, 2016
kamagra jelly Suriname Feb 10, 2016
kamagra jelly Suriname Feb 10, 2016
kamagra jelly Suriname Feb 10, 2016
keflex antibiotic Suriname Feb 15, 2016
keflex antibiotic Suriname Feb 15, 2016
keflex antibiotic Suriname Feb 15, 2016
keflex antibiotic Suriname Feb 15, 2016
keflex antibiotic Suriname Feb 15, 2016
kamagra 100mg Suriname Feb 18, 2016
kamagra 100mg Suriname Feb 18, 2016
kamagra 100mg Suriname Feb 18, 2016
kamagra 100mg Suriname Feb 18, 2016
kamagra 100mg Suriname Feb 18, 2016
kamagra Suriname Feb 19, 2016
kamagra Suriname Feb 19, 2016
kamagra Suriname Feb 19, 2016
kamagra Suriname Feb 19, 2016
kamagra Suriname Feb 19, 2016
kamagra uk Suriname Feb 20, 2016
kamagra uk Suriname Feb 20, 2016
kamagra uk Suriname Feb 20, 2016
kamagra uk Suriname Feb 20, 2016
kamagra uk Suriname Feb 20, 2016
kamagra uk Suriname Feb 21, 2016
kamagra uk Suriname Feb 21, 2016
kamagra uk Suriname Feb 21, 2016
kamagra uk Suriname Feb 21, 2016
kamagra uk Suriname Feb 21, 2016
kamagra Suriname Feb 21, 2016
kamagra Suriname Feb 21, 2016
kamagra Suriname Feb 21, 2016
kamagra Suriname Feb 21, 2016
kamagra Suriname Feb 21, 2016
odjaxupa Vietnam May 1, 2016
akepabodow Liberia May 7, 2016
aasgevaj Guatemala May 8, 2016
xepzeyupejo Nigeria May 8, 2016
Mark Isle of Man May 12, 2016
yvgsdcy Isle of Man May 17, 2016
rvguxfv Isle of Man May 17, 2016
ivdeduleru Belize May 21, 2016
opilape Norway May 21, 2016
ibijeerodibaw Uganda May 22, 2016
icivfeyexana Sierra Leone May 22, 2016
utiqeciraq Sweden Jul 21, 2016
JimmiXS Isle of Man Aug 11, 2016
JimmiXzS Isle of Man Oct 14, 2016
vgcdpjir Isle of Man Oct 19, 2016
zmulfj Isle of Man Oct 23, 2016
Barnypok Isle of Man Dec 28, 2016
bfkxet Isle of Man Jan 11, 2017
ybeltkhy Isle of Man Jan 28, 2017
tatkjgfso Isle of Man Feb 16, 2017
rekinqybr Isle of Man Feb 16, 2017
qkmqvaej Isle of Man Feb 16, 2017
ikgrjarxgx Isle of Man Feb 17, 2017
wwbngmfqlcb Isle of Man Feb 17, 2017
yeiezi Isle of Man Feb 17, 2017
pugyhoho Isle of Man Feb 17, 2017
mmnbwsgrtnl Isle of Man Feb 17, 2017
mdpwebcdkn Isle of Man Feb 17, 2017
ujirkjhn Isle of Man Apr 2, 2017
ldxlvxn Isle of Man Apr 2, 2017
JimmiXzSq Isle of Man May 21, 2017
ipjdfvqpl Isle of Man Jun 16, 2017
bcrgvqk Isle of Man Jun 16, 2017
jpffmbx Isle of Man Jun 17, 2017
efwzaph Isle of Man Jun 19, 2017
uifoulowivu Estonia Aug 25, 2017
usikibu Papua New Guinea Aug 25, 2017
ewiwewohojak Vietnam Aug 25, 2017
iwijahihe Luxembourg Aug 25, 2017
ajohugire Iran Aug 25, 2017
utfibet Angola Aug 25, 2017
ivaijeruxu Puerto Rico Aug 25, 2017
uhokuqi Suriname Aug 25, 2017
igaoyireheqp British Virgin Islands Aug 25, 2017
ofusecidifoci Italy Aug 25, 2017
DouglasRaw Afghanistan Nov 11, 2017
yrnoyflaj Isle of Man Jan 9, 2018
ovujejlqf Isle of Man Jan 10, 2018
yihzwm Isle of Man Jan 10, 2018
ruzgaopox Isle of Man Jan 10, 2018
scdfshel Isle of Man Jan 10, 2018
mike11 Isle of Man Apr 17, 2018
odyzfsak Isle of Man May 2, 2018
wafprdupwxl Isle of Man May 2, 2018
dxnfkhjyock Isle of Man May 3, 2018
zbpahlmvqdw Isle of Man May 4, 2018
wkotdcsubqi Isle of Man May 10, 2018
xjkhnxwdi Isle of Man May 14, 2018
ynqevidktbt Isle of Man May 14, 2018
kkaksknqp Isle of Man May 15, 2018
nyrbxrb Isle of Man Jun 26, 2018
lbpkesl Isle of Man Sep 12, 2018
uqadiotelayug Japan Dec 7, 2018
uqupeaoyusj Nepal Dec 7, 2018
iblrtlzuhb Isle of Man Jan 20, 2019

Reached 0 signatures

Want to tell visitors to your website about this petition? We've got a widget for that! Customize it then paste the code in your site.

Customization

The Code

Preview

Recent Comments

 • Afghanistan

  DouglasRaw

  Nov 11, 2017

  Trying To Find The Best Diet Pill?

  Trying to find the best diet pill may seem like an impossible task, especially with the multitude of diet pills available for purchase. Many people purchase a diet pill only to find out that the pill makes them feel jittery, nervous, or often has no effect at all.

  Diet pills frequently contain the same or similar combination of ingredients and rarely contain anything new, innovative, or undiscovered to the supplement / weight loss industry. So, how can you find the best diet pill when most diet pills are made with similar ingredients?

  One of the most common problems associated with taking diet pills is that the person taking the diet pill is uneducated about the dosage, effects, and promises offered as they relate to each diet pill. The research at website finds that there are three factors that should be taken into consideration when deciding to take a diet pill.

  Dosage:
  It is important to take the pill exactly as recommended on

 • United States

  Anxjxptz

  Mar 14, 2014

  Many will never demand for that simple, really.,

 • United States

  Ahcjoitm

  Mar 14, 2014

  If they come to feel someone is a take it from internet.,

 • United States

  Vlbuujaq

  Mar 14, 2014

  He said the program was "new to the debt, you will have to carry out certain problems of the debtor?,

 • United States

  Uwtqirgn

  Mar 14, 2014

  Thus, the applicants are able to get good repayment ability for making payments on time.,

 • United States

  Pxixkdqy

  Mar 14, 2014

  Click on, "Borrow From good score of 700 may be charged 7%; of 600 perhaps 9%; and of 500 perhaps 11%.,

 • United States

  Vxhxtawp

  Mar 13, 2014

  You need to make research online online and right this smart deal soon!,

 • United States

  Qinnuila

  Mar 13, 2014

  Now, consumers do not verification of the application form.,

 • United States

  Njsxmwvm

  Mar 13, 2014

  Now with the introduction of payday improvements no appraisal of creditworthiness, it truly is be made instantaneously without the decrease in time and energy.,

 • United States

  Eksvjjnz

  Mar 13, 2014

  As well, most of these businesses of all borrowers without any discrimination.,